1. Adatkezelés célja, módja, jogalapja

A Szolgáltató online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,  és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a  webáruházban kezelt személyes adatait. 


2. Az adatkezelő szervek megnevezése

Név:  Móri Borozó Kft.

Székhely:   2724 Újlengyel  Petőfi Sándor utca 48.

e – mail :  info@palinka.hu

Telefonszám:   

adószám: 23583049-2-13

3. Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény ( Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1)bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.  Hozzájárulás az adatkezeléshez:  A felhasználó regisztrációnál valamint a regisztráció nélküli megrendelő megrendelésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 


4. Az érintettek köre

Regisztrált felhasználók és a regisztráció nélkül rendelő felhasználók.


5. A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználók által a regisztráció során, valamint a regisztráció nélküli felhasználó megrendelése folyamán megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

 • §  Felhasználónév (csak regisztrált felhasználó esetén)
 • §  Név
 • §  Elérhetőség (telefon, email)
 • §  Szállítási cím
 • §  Számlázási cím 

Adatgyűjtés célja

Megrendelés teljesítése és számlázás. A rendszerműködtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:  a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Weboldalunk cookie - kat alkalmaz.  A cookie - k rövid szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely beazonosításában segítenek. A cookie - k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben a felhasználó a weboldalunk különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér weboldalunkra. Csak az oldalak meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Ezek a cookie-k bármikor kikapcsolhatóak.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

§ hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

§ hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

§  hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

§ hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


6. Adatokat  megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat a Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult megismerni, harmadik fél számára azokat nem adja ki. A webáruház működéséhez valamint a megrendelések teljesítéséhez a Szolgáltató külső vállalkozás szolgáltatását veszi igénybe ( futárszolgálatok, könyvelő). Ezeknek a külső vállalkozásoknak a Szolgáló adatokat továbbít. A Szolgáltató az ilyen külső szervek adatkezeléséért nem felelős.


7. Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató a Szerződőadatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. A  számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatok, a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

- személyes adatainak helyesbítését, 

- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 


8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőség

A felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól adatainak törlését illetve módosítását, ez alól kivételt képez a jogszabály alapján meghatározott adatkezelés ( pl.:számviteli szabályozás) ezen adatokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik .

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtása az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Postai levelezés során: Johanna kft. Lajosmizse Dózsa György út 158. 

e-mail cím: info@palinka.hu


9. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 • Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 • Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 • Futárszolgálat adatai:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

e-mail:   info@gls-hungary.com        


10. A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 • Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

 • A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

 • Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.


11. Termék véleményezés

 • A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön által megadott valós vagy fiktív nevét, és véleményét kezeli. Webáruházunkban lehetőség van a termékek véleményezésére. Az elkészült véleményeket adminisztrátori moderálást követően eredeti tartalmukban közöljük. A véleményezés során a vélemény írója hozzájárul ahhoz, hogy a RiMiKer Plus Kft. a leadott véleményeket az általa üzemeltetett webáruházaiban eredeti tartalomban felhasználhassa.

 • Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.


Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.