1. Adatkezelés célja, módja, jogalapja

A Szolgáltató online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,  és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a  webáruházban kezelt személyes adatait. 

 

2. Az adatkezelő szervek megnevezése

Név:  Rolling Sales Kft.

Székhely:   2724 Újlengyel  Petőfi Sándor utca 48.

e – mail :  info@palinka.hu

Telefonszám:   

adószám: 26722762-2-13

3. Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény ( Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1)bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.  Hozzájárulás az adatkezeléshez:  A felhasználó regisztrációnál valamint a regisztráció nélküli megrendelő megrendelésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

3.1 Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Rolling Sales Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

4. Az érintettek kör

Az adatkezelésre a www.palinka.hu weboldalon található internetes tartalmak látogatása során az Érintett (Felhasználó) önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján, a regisztrált Felhasználók, illetve az oldalt regisztráció nélkül használó Felhasználók esetében kerül sor.

5. A kezelt adatok köre

A regisztrált felhasználók által a regisztráció során, valamint a regisztráció nélküli felhasználó megrendelése folyamán megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

§  Felhasználónév (csak regisztrált felhasználó esetén)

§  Név

§  Elérhetőség (telefon, email)

§  Szállítási cím

§  Számlázási cím 

Adatgyűjtés célja

Megrendelés teljesítése és számlázás. A rendszerműködtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:  a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Weboldalunk cookie - kat alkalmaz.  A cookie - k rövid szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely beazonosításában segítenek. A cookie - k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben a felhasználó a weboldalunk különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér weboldalunkra. Csak az oldalak meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Ezek a cookie-k bármikor kikapcsolhatóak.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

§ hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

§ hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

§  hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

§ hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

6. Adatokat  megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat a Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult megismerni, harmadik fél számára azokat nem adja ki. A webáruház működéséhez valamint a megrendelések teljesítéséhez a Szolgáltató külső vállalkozás szolgáltatását veszi igénybe ( futárszolgálatok, könyvelő). Ezeknek a külső vállalkozásoknak a Szolgáló adatokat továbbít. A Szolgáltató az ilyen külső szervek adatkezeléséért nem felelős.

 

7. Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató a Szerződőadatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. A  számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatok, a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

- személyes adatainak helyesbítését, 

- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

 

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőség

A felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól adatainak törlését illetve módosítását, ez alól kivételt képez a jogszabály alapján meghatározott adatkezelés ( pl.:számviteli szabályozás) ezen adatokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik .

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtása az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Postai levelezés során: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

e-mail cím: info@palinka.hu

 

9. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Futárszolgálat adatai:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

e-mail:   info@gls-hungary.com        

 

10. A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

10.1  Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok

A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok

A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, korábban megvásárolt termék(ek), vásárlás(ok) időpontja

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

10.2 Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 

11. Termék véleményezés

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön által megadott valós vagy fiktív nevét, és véleményét kezeli. Webáruházunkban lehetőség van a termékek véleményezésére. Az elkészült véleményeket adminisztrátori moderálást követően eredeti tartalmukban közöljük. A véleményezés során a vélemény írója hozzájárul ahhoz, hogy a RiMiKer Plus Kft. a leadott véleményeket az általa üzemeltetett webáruházaiban eredeti tartalomban felhasználhassa.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

12. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

13. Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Rolling Sales Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.palinka.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek, képek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.