1.Adatkezelés célja, módja, jogalapja

A Szolgáltató online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,  és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a  webáruházban kezelt személyes adatait. 

2.Az adatkezelő szervek megnevezése:

Név:  GustoArt kft.

Székhely:   1088 Budapest Krúdy utca 6.

e – mail :  info@palinka.hu

Telefonszám:   +3676 / 555 105

adószám: 25990180-2-42

3.Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény ( Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1)bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.  Hozzájárulás az adatkezeléshez:  A felhasználó regisztrációnál valamint a regisztráció nélküli megrendelő megrendelésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

4.      Az érintettek köre:

Regisztrált felhasználók és a regisztráció nélkül rendelő felhasználók valamint az oldalt látogatók.

5. A kezelt adatok köre:

A regisztrált felhasználók által a regisztráció során, valamint a regisztráció nélküli felhasználó megrendelése folyamán megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

§  Felhasználónév (csak regisztrált felhasználó esetén)

§  Név

§  Elérhetőség (telefon, email)

§  Szállítási cím

§  Számlázási cím 

Adatgyűjtés célja: Megrendelés teljesítése és számlázás. A rendszerműködtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:  a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Weboldalunk cookie - kat alkalmaz.  A cookie - k rövid szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely beazonosításában segítenek. A cookie - k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben a felhasználó a weboldalunk különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér weboldalunkra. Csak az oldalak meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Ezek a cookiek bármikor kikapcsolhatóak.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

§ hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

§ hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

§  hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

§ hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


6. Adatokat  megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat a Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult megismerni, harmadik fél számára azokat nem adja ki. A webáruház működéséhez valamint a megrendelések teljesítéséhez a Szolgáltató külső vállalkozás szolgáltatását veszi igénybe ( futárszolgálatok, könyvelő). Ezeknek a külső vállalkozásoknak a Szolgáló adatokat továbbít. A Szolgáltató az ilyen külső szervek adatkezeléséért nem felelős.

Futárszolgálati tevékenység:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

info@gls-hungary.com        

7. Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató a Szerződőadatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. A  számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatok, a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél 

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

- személyes adatainak helyesbítését, 

- személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőség

A felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól adatainak törlését illetve módosítását, ez alól kivételt képez a jogszabály alapján meghatározott adatkezelés ( pl.:számviteli szabályozás) ezen adatokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik .

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtása az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Postai levelezés során: Johanna kft. Lajosmizse Dózsa György út 158.
E-mail cím: info@palinka.hu