Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak , figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.


Szolgáltató adatai:

Név:  Rolling Sales Kft.

Székhely:   2724 Újlengyel  Petőfi Sándor utca 48.

e – mail :  info@palinka.hu

Telefonszám:   

adószám: 26722762-2-13


Tárhely szolgáltató adatai:

Cég neve : ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Levelezési cím: 9024 Győr, Déry Tibor u. 11. 2/4

e-mail: info@elin.hu

Cégjegyzék szám: 08-09-016359

Bankszámla szám: 10702019-47499405-51100005

Adószám: 14315754-2-08


Alapvető rendelkezések:

1.1 A jelent Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2 Hatály, az ÁSZF módosítása

1.3 A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemhívás.

1.4 Rendelkezésre állás


Adatkezelési szabályok:

1.5 Adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken elérhető: http://palinka.hu/adatvedelmi-tajekoztato


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6 Az Eladó a  www.palinka.hu  weboldalon megtalálható webáruházban teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát.

A  www.palinka.hu  webáruházban történő vásárlás elektronikus úton is lehetséges és az üzletben személyesen is átvehető a megrendelt termék, a jelen Általános szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint. A www.palinka.hu webáruházban való rendelés leadásához a vásárlónak nem kötelező regisztrálnia.

1.7 A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8 Amennyiben akciós ár került bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.


Rendelés menete

1.9 Webáruházunkban a termékeket kategóriákba sorolva tüntetjük fel. A megrendelni kívánt termék, termék adatlapjának megjelenítéséhez a termékképére kell kattintani. A termék adatlapon kiválasztható a megvásárolni kívánt termék mennyisége. Ezután a "Kosárba tesz" gombra kattintva a termék a Vásárló kosarába kerül. A kosár tartalmának ellenőrzésére bármikor lehetősége van a Vásárlónak, a kosár tartalma gombra kattintva.  Itt a Vásárlónak lehetősége van a megrendelni kívánt mennyiség módosítására, valamint a termék törlésére. A Vásárló a vásárlás folytatása gombra kattintva tovább folytathatja a vásárlást, a ”fizetés” gombra kattintva pedig befejezheti megrendelését.  A fizetés gomb megnyomása után az egyoldalas rendelési oldalt látja a Vásárló, ahol lehetősége van regisztrált vásárlóként bejelentkeznie, vagy ha még nem regisztrált Vásárló, regisztrálhat. Amennyiben nem szeretne bejelentkezni vagy regisztrálni, választhatja a ”VENDÉG”opciót, mivel az oldal regisztráció nélküli vásárlást is biztosít .  Első lépésként a ”Számlázási cím”-et látja a Vásárló, ahol személyes adatait valamint címet kell megadnia.  Második lépésben kiválaszthatja a szállítási módot. Szállítási módok a következők lehetnek: Házhoz szállítás futárszolgálattal vagy személyes átvétel az üzletben. A harmadik lépésben a fizetési mód kiválasztására van lehetőség.  Fizetési módok lehetnek:  Utánvétel, Banki átutalás, PayPal , Fizetés az üzletben. Az utolsó pontban a vásárló a fizetendő végösszeget tekintheti meg, a kiválasztott szállítási mód díját beleszámítva, itt még lehetősége van a vásárlónak a termék mennyiségét módosítani illetve írhat megjegyzést a rendeléshez. A  ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a vásárlást.


1.9.1  Fuvarozás     A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.  A fuvarozást a GLS  futárszolgálat végzi el.  Szállítási/fuvarozási díj: 1500 Ft (az ár tartalmazza az áfát. Áfa kulcs: 27%)


1.10  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyibe e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződés kötelezettsége alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti  szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodnak.


A megrendelés feldolgozása és teljesítés

1.11 A rendelés feldolgozása 24 órán belül megtörténik

1.12 Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre

1.13 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanuk értesíteni, valamit Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti a szerződésszegés egyéb következményei alól.


A termék visszaküldése

1.14        A terméket csak eredeti állapotában és bontatlan csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.


Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

1.15      A megrendelő a szerződéstől  14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.


A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.


Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!


Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.


Panaszkezelés

1.16 A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó modjáról, valamit a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.


Vegyes rendelkezések

1.17 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság/Törvényszéki illetékességét


12. Bankkártyás fizetés:

Webáruházunk részére az Borgun (B-Payment Zrt.) biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az Borgun fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Borgun által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.

Bankkártyás online fizetési rendszer

A palinka.hu Webáruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

  • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
  • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
  • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}.)

 

A fizetés pontos menete:

1.    Ön a webáruházban választja ki az árut melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.

2.    Ezt követően Ön átkerül a Borgun biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.

3.    A fizetést követően Ön visszatér a webáruház internetes oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.


Mire figyeljen vásárláskor?

Olvassa el webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit, a kiszállítás és a fizetés feltételeit!

Tanulmányozza át a webáruház biztonsági feltételeit!

Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!

Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait (tranzakció azonosító, engedélyszám)!

Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá! Ennek érdekében kártyáját, egyéni azonosító (PIN) kódját és jelszavát soha ne tartsa egy helyen!

Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

Amennyiben a banki fizetőoldalon a „Fizetés” gombra kattintott, kérjük, figyelmesen olvassa el a megjelenő üzenetet!

Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.


A biztonságról

Az SSL (Secure Sockets Layer) elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Borgun rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a 128 bites kulcs használatát, amelynek segítségével biztosítják az SSL alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetők.


Áruházunkban az alábbi kártya típusokkal fizethet:

  • Visa (dombornyomott)
  • Mastercard (dombornyomott)
  • VisaElectron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!
  • Maestro A Borgun internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

A fizetésről

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, az Borgun elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A rendszer használatával az eladó csak a megrendelt áru mennyiségét és a szállítási címet kapja meg a vevőtől, az Borgun pedig a kártyaadatokat. A fizető oldal adattartalmáról az eladó nem értesül, azokat csak az Borgun érheti el. A tranzakció sikeres vagy sikertelen eredményéről a Borgun a Kártyaelfogadót tájékoztatja. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről kíván bővebben tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól